Privacyverklaring (AVG)

Goed dat je deze pagina even bezoekt, wat jouw privacy is belangrijk. In onderstaande tekst leggen we uit welke gegevens wij van jou verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoelang we deze opslaan. Daarnaast kun je lezen hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien of laten verwijderen. Let wel, het gaat hier om persoonsgegevens. Het gaat hier niet om de antwoorden die je hebt gegeven tijdens het spelen van de quiz.

Onze gegevens:

Stichting Mierlose Dorpsquiz
Per adres: Tarwe 20
5731 LE MIERLO
Mail: info@mierlosedorpsquiz.nl
KVK Nummer: 65874323

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens omdat je deelneemt aan de Mierlose Dorpsquiz of omdat je deze aan ons verstrekt. De deelnemer, meestal teamcaptain, schrijft zich vrijwillig in via het online inschrijfformulier waarna wij de opgegeven persoonsgegevens verwerken.

Sitebezoek
Bij het bezoeken van deze website wordt geanonimiseerde data verstrekt aan Google Analytics om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij gegevens?
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen voor deelname aan de Mierlose Dorpsquiz.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen met betrekking tot de Mierlose Dorpsquiz indien dit nodig is.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om een gekocht product te kunnen leveren (consumptiemunten)
 •  

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Duur van de opslag
De data wordt maximaal 12 maanden opgeslagen.

Delen met derden
Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
Als betrokkene heb je recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt. Inzage geschiedt via de persoonlijke link welke je na inschrijving via e-mail ontvangt. Via deze link kunnen de gegevens ook worden aangepast. Gegevens wissen via de persoonlijke link is mogelijk, maar kan consequenties hebben voor deelname aan de quiz. Zorg daarom altijd dat er vervangende gegevens van een ander teamlid ingevuld worden. Of stuur ons even een mailtje, dan kunnen we de situatie samen nader bespreken. We moeten je ook nog even wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens wanneer je vindt dat wij niet juist met jouw gegevens omgaan. Uiteraard doen wij er alles aan om een meningsverschil over het verwerken van persoonsgegevens te voorkomen. Mocht je onverhoopt vragen of een opmerking hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Waar worden de gegevens opgeslagen?
In principe altijd binnen Nederland. Dit geldt sowieso voor de data op deze website en in het persoonlijke profiel. Uitzondering hierop is onze backup (Dropbox). Met Dropbox hebben wij hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Toestemming
Voor alle gegevens die met toestemming zijn verkregen geldt dat deze toestemming ook weer ingetrokken kan worden. Wij gebruiken de data enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming is gegeven.

Welke gegevens worden verwerkt?
Alle gegevens die aan ons worden verstrekt, waaronder:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal (foto en/of video)
Mierlose Dorpsquiz

The Most Cherry Quiz You Don’t Want To Miss!

Mierlose Dorpsquiz